În atenția Administratorilor autorizaţi, Institutul de Instruire Teoretică şi Continuă vă expediază în anexă Calendarul seminarelor de formare profesională continuă pentru luna decembrie 2023.

P.S. Atenţionăm persoanele, care nu au frecventat nici o oră de formare profesională sau nu întrunesc numărul necesar de ore (30 ore) în cadrul IITC, despre obligativitatea respectării p. 12.12 lit. f) din Statutul UAAM; art. 2.4 din Regulamentul privind formarea profesională în cadrul Institutului de Instruire Teoretică, art.32 din Legea cu privire la AA, precum şi despre consecinţele neîndeplinirii acestor condiţii, prevăzute la art.38 lit. g) din legea menţionată.

Totodată, vă informăm, că persoanele care au achitat taxe de participare pentru seminarele de F.P. din 2023, dar n-au participat din motive diferite, nu pot solicita returnarea banilor sau transferul lor pentru anul următor. Mulțumim pentru înțelegere.

Cu respect,
Secretar IITC Sava Turiţă, 069255640