Master în drept

Funcția: Lector Departamentul ştiinţe politice şi administrative, USM

Modulul de formare:

 1. Psihopedagogie.  
 2. Mediere.
 3. Formarea formatorilor.

Magistru în drept

Funcția: Conferenţiar universitar Departamentul Drept, UTM; Avocat Baroul centru

Grad/titlu ştiinţific: Dr în drept, Conferenţiar universitar

Modulul de formare:

 1. Mecanismul de gestiune anticriză în întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova.
 2. Împiedicarea realizării drepturilor asociaților (acționarilor) societății comerciale și privarea nelegitimă de aceste drepturi.
 3. Insolvabilitatea intenționată.
 4. Insolvabilitatea fictivă.
 5. Crearea unei culturi favorabile schimbării și rolul resursei umane.
 6. Control financiar. Audit intern. Managementul riscurilor. Declarația de răspundere managerială.
 7. Cultura emoțională și de comunicare a liderului.

Master în drept

Funcția: Avocat, Mediator

Modulul de formare:

 1. Acte procesuale civile şi penale

Licenţiat în management; Master în drept

Funcția: Conferenţiar universitar, UTM

Grad/titlu ştiinţific: Dr în ştiinţe economice, Conferenţiar universitar

Modulul de formare:

 1. Bazele antreprenoriatului;
 2. Managementul operaţional;
 3. Managementul administrării publice;
 4. Managementul calităţii produselor;
 5. Planificarea afacerilor;
 6. Finanţarea afacerii.

Licenţiat în drept

Funcția: Administrator autorizat; Arbitru Arbitrajul Internţional ALARM

Modulul de formare:

 1. Răspunderea subsidiara;
 2. Tabelele creanțelor
 3. Masa debitoare.

Magistru în drept; Magistru în administrare publică

Funcția: Conferenţiar universitar USM, Academia „Ştefan cel Mare”; Cercetător ştiinţific superior Institut Cercetări Juridice; Avocat

Grad/titlu ştiinţific: Dr în drept, Conferenţiar universitar

Modulul de formare:

 1. Actul administrativ - nucleul jurisdicției administrative;
 2. Controlul jurisdicțional- garant al respectării drepturilor omului;
 3. Controlul asupra autorităților publice ca funcție a statului în perpetuă dezvoltare;
 4. Efectele juridice ale actelor administrative- consecințe și oportunități.

Licenţiat în drept; Master în ştiinţe economice

Funcția: Adinistrator autorziat; Preşedinte Comisia formare profesională

Licenţiat în drept; Master în drept şi în economie

Funcția: Administrator autorizat; Arbitru; Mediator; Avocat; Preşedinte UAAM, ALARM.

Licenţiat în drept;

Funcția: Avocat

Modulul de formare:

 1. Specificul și particularitățile convocării și petrecerii adunării creditorilor prin corespondență.
 2. Rolul activ al administratorului autorizat în scopul apărării intereselor patrimoniale atît al debitorului insolvabil cît și a celorlalți participanți la procesul de insolvabilitate.
 3. Aspecte teoretico-practice privind dreptul (obligația) administratorului autorizat de-a înregistra la ASP desemnarea sa la orice etapă a procesului de insolvabilitate și efectele legale în cazul neînregistrării în Registrul public.
 4. Posibilitatea legală și necesitatea invocării în cadrul procesului de insolvabilitate a nulității absolute a actului juridic în temeiul căruia au fost înaintate creanțele față de debitorul insolvabil.

Magistru în drept; Magistru în administrare publică

Funcția: Administrator autorizat

Magistru în drept

Funcția: Asistent universitar Academia „Ştefan cel Mare”

Modulul de formare:

 1. Aspecte definitorii privind funcțiile, trăsăturile și importanța contractului
 2. Clasificarea contractelor
 3. Condițiile de validitate și eficacitate a contractelor (particularitățile încheierii antecontractelor, contractelor definitive, regimul juridic aplicabil contractelor încheiate la distanță)
 4. Nulitatea contractului (noțiuni generale, cauzele de nulitate, efectele nulității, validarea contractului lovit de nulitate)
 5. Interpretarea contractului (regulile aplicabile, efectele specifice promisiunii de a contracta)
 6. Efectele contractului față de terți. Relativitatea efectelor contractului. Opozabilitatea contractului față de terți.
 7. Consecințele neexecutării contractului– mijloace juridice, sancțiuni sau remedii.
 8. Teoria generală a răspunderii civile contractuale. Răspunderea contractuală pentru fapta altuia.
 9. Analiza cadrului normativ specific contractelor generatoare de drepturi de creanță
 10. Reglementări specifice satisfacerii creanțelor creditorilor în cadrul procedurii succesorale

Magistru în drept

Funcția: Confer. univ. inter. Academia „Ştefan cel Mare”; Avocat

Grad/titlu ştiinţific: Dr în drept

Licenţiat în drept; Magistru în economie.

Funcția: Administrator autorizat; Arbitru AGEPI; Avocat; Lector univ. USEM Preşedinte Consiliul IITC al UAAM.

Grad/titlu ştiinţific: Dr în drept

Modulul de formare:

 1. Statutul juridic al administratorului autorizat: între independență și responsabilitate

Licenţiat în drept

Funcția: Administrator autorizat; Arbitru; Mediator.

Modulul de formare:

 1. Procedura simplificată a falimentului cea mai des întâlnită.
 2. Procedura simplificată a falimentului și procedura falimentului comparație și diferențe.
 3. Răspunderea subsidiara a membrilor organului de conducere sub prisma cererii înaintată de creditor.

Licenţiat în drept; Master în drept

Funcția: Lector univ. USEM; Avocat

Grad/titlu ştiinţific: Dr în drept

Licenţiat în drept

Funcția: Administrator autorizat

Licenţiat în activitatea bancară

Funcția: Inspector principal Inspectoratul de Stat al Muncii

Master în drept

Funcția: Administrator autorizat; Lector universitar; Mediator; Avocat

Licenţiat în drept; Master în drept

Funcția: Administrator autorizat; Arbitru; Avocat

Grad/titlu ştiinţific: Dr în drept

Licenţiat în drept; Magistru în drept

Funcția: Lector universitar; Avocat

Grad/titlu ştiinţific: Dr în drept

Licenţiat în drept; Magistru în drept

Funcția: Avocat

Grad/titlu ştiinţific: Dr în drept

Funcția: Judecător CSJ

Grad/titlu ştiinţific: Dr în drept